Periferiniai nervai

Periferinių nervų sistema yra 43 motorinių ir sensorinių nervų tinklas, kuris sujungęs atneša iš kūno skirtingų zonų informaciją į centrinę nervų sistemą (nugaros bei galvos smegenis). Šie nervai kontroliuoja jutimo, judėjimo bei koordinacijos funkcijas

Didieji periferiniai nervai

• Peties rezginys (plexus brachialis) – tai nervų rezginys susidarantis iš 4 kaklo srities nugaros smegenų išeinančių šaknelių (C5-C8) bei 1 krūtininės srities šaknelės. Jis kontroliuoja rankos judėjimą bei jutimus
• Bendrasis šeivinis nervas (n. peroneus communis) – tai n. Ischiadicus šaka, kuri toliau dalinasi į paviršinį bei gilujį šeivinį nervą (n. peroneus superficialis , n. Peroneus profundus). Jie kontroliuoja jutimus blauzdos priekinėje bei išorinėje zonose ir pėdos viršuje. Inervuoja blauzdos raumenis, kurie riečia pėdą bei kojos pirštus į viršų
• Šlaunies nervas (n. femoralis) – šis nervas yra juosmeninio nervų rezginio dalis. Jo pažaida sukelia šlaunies priekinės dalies aptirpimą. Jis inervuoja šlaunies raumenis, kurių dėka ištiesiamas kelio sąnarys
• Šoninis šlaunies odos nervas (n. femoralis cutaneus lat.)– šis nervas taip pat juosmeninio nervų rezginio tinklo dalis. Jis įnervuoja šlaunies dalį priekinio bei šoninį paviršių.
• Blauzdinis nervas (n. tibialis) – jis n. ischiadicus šaka. Inervuoja pado odą bei blauzdos raumenis, dėl ko galime sulenkti pėdą bei suriesti kojos pirštus
• Vidurinysis nervas (n. medianus) - Šis rankos nervas yra peties nervų rezginio tinklo dalis. Jo pažeidimas lemia I, II, III, ir pusės IV pirštų aptirpimą. Taip pat inervuoja dilbio ir plaštakos raumenis dėl ko galime sugriebti daiktus tarp nykščio bei rodomojo piršto
• Stipininis nervas (n. radialis) - Šis rankos nervas yra peties nervų rezginio tinklo dalis. Jo pažeidimas lemia nugarinės dalies plaštakos aptirpimą. Taip pat inervuoja dilbio ir plaštakos raumenis dėl ko galime ištiesti pirštus bei plaštaką.
• Alkūninis nervas (n. ulnaris) – šis rankos nervas
N. ischiadicus – pats didžiausias kūno nervas, prasidedantis giliai dubenyje ir einantis per visą šlaunį. Jis įnervuoja klubo bei daugelį kojos raumenų.
• Nugaros pridėtinis nervas (n. accessorius spinalis) – tai galvinių nervų tinklo dalis. Jis yra kaklo šoninėje srityje. Inervuoja m. trapezius bei m. sternocleidomastoideus. Jis kontriliuoja peties pakėlimą bei mentės judesius.

 

Nervų ligos ar būklės operuojamos Funkcinės neurochirurgijos sektoriuje

Nervų sužalojimai

• Peties rezginio sužalojimai (rezginio revizija neurolizė, esant reikalui nervų jungčių operacijos)
• Pridėtinio spinalinio nervo sužalojimai
• Nukarusi pėda
• Trauminiai nervų sužalojimai

 

Nervų suspaudimo sindromai

 

Nervų augliai

• Piktybinis nervų dangalų tumoras
• Neurofibromos (neurofibromatozė)
• Švanomos